Burn-out voorkomen en aanpakken


Je wil het absenteïsme in jouw bedrijf aanpakken of je wil burn-out preventief onder handen nemen? 

Dankzij de media-aandacht van afgelopen jaren is burn-out meer en meer bespreekbaar geworden. De kans dat mensen deze verschijnselen ontkennen of negeren wordt hierdoor kleiner. Bovendien heeft Maggie De Block burn-out erkend als beroepsgerelateerde ziekte, waardoor de werkgever preventieve maatregelen dient te nemen. 


Hoe kan Itam je bedrijf helpen? Meer over onze Mindful@Work training.

Voor jou en je medewerkers biedt Itam een aandachtstraining aan, die een waardevolle bijdrage levert aan je opleidingsbeleid. Deze methode werd reeds grondig uitgetest bij bedrijven, waardoor we na meer dan 10 jaar ervaring, een deskundig, onderbouwde training kunnen aanbieden. Bovendien gebruikt Itam wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om burn-out, stress, engagement en welzijn te meten. 

Hoe gaan we te werk?

Burn-out kan op 2 manieren aangepakt worden:

 • Op individueel vlak zijn strategieën waarbij medewerkers stressfactoren op het werken leren beheren en verwerken behulpzaam. Dit kan de vorm aannemen van een cognitieve gedragstherapie van de derde generatie, waartoe mindfulness behoort.
 • Itam biedt een Mindful@Work training aan die
  1. medewerkers beter leert omgaan met stress
  2. hen ondersteunt in het vinden van de werk/privébalans
  3. hen interne krachtbronnen opnieuw laat aanboren via waardengedreven actieplannen. 

Het programma is evidence based en bestaat uit een aandachtstraining die de deelnemers een brede waaier van oefeningen aanbiedt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Er wordt afgewisseld met praktische modellen rond stress en wetenschappelijke inzichten uit mindfulness. Na elke sessie krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht mee. Ter ondersteuning ontvangen ze auditief oefenmateriaal. Tussen de sessies door is er een mogelijkheid voorzien tot individuele coachingsmomenten. Op het einde van het traject maakt ieder een persoonlijk actieplan op.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers binnen het bedrijf die hun persoonlijke stress- en energiemanagement willen verbeteren. We kunnen verschillende programma's aanbieden, naargelang het stressniveau.

Het effect

 • Werknemers leren stresssignalen vroegtijdig detecteren en er positief mee omgaan.
 • Ze verkrijgen meer inzicht in het gedrag van zichzelf en hun collega’s. De samenwerking verloopt vlotter.
 • Hun concentratie en veerkracht verhogen gevoelig en de performantie stijgt.
 • Ze leren hun creativiteit aan te boren in uitdagende situaties en gaan beter om met obstakels.
 • Ze voelen zich opnieuw meer verbonden met hun job en de betrokkenheid en jobsatisfactie nemen toe.

Mooi meegenomen: dit programma wordt wetenschappelijk opgevolgd door een doctorandus van UGent. 


Duurtijd

De training loopt verspreid over 6 sessies van telkens 2,5 uur. Nadien loopt er een nazorgprogramma gedurende 6 weken, waarbij elke deelnemer mails ontvangt met tips en oefeningen. Het programma kan ook in een persoonlijke coaching gegoten worden.

Graag meer info?

Voor een training op maat van jouw bedrijf of individuele medewerkers stemmen wij graag met je af.
Mail naar info@itam.be of bel naar +32 9 387 00 45 voor meer info.