Stilte als kompas voor CEO's, managers & zelfstandige ondernemers


Sinds 2012 organiseert Itam “Stiltedagen” met CEO's, leidinggevenden, zelfstandige ondernemers met ervaring in mindfulnessmeditatie op zoek naar verstilling en verdieping.

Joost Callens (Durabrik) was een van de initiatiefnemers van dit project en is ook een actieve deelnemer.

Deze dagen kan je zien als een oase waar je kan herbronnen in en door De Stilte. We merken al-lemaal dat het helse tempo waarin we leven ons vervreemd heeft van onszelf en van wat ons dier-baar is. In De Stilte oefenen we samen het vermogen om in de drukte van het dagelijkse leven te kunnen (en durven) stoppen om zo opnieuw contact te maken met wat wezenlijk is. We doen dit in groep omdat we elkaar op die manier ondersteunen tijdens deze uitdagende tocht. 

Hoe verloopt zo'n dag?

De dag wordt begeleid door Björn Prins te Damme. Er is een inleiding waarbij telkens een ander thema centraal staat. Voorbeelden zijn: omgaan met weerstand, verlangen, frustratie… of thema’s als zelfzorg, vrijheid, evenwicht... Deze introductie zet je blik in een bepaalde richting. Dit helpt je om tijdens de oefeningen een klaarder inzicht te verkrijgen in je eigen gewoontepatronen en je manier van functioneren.

De wisselende oefeningen tijdens de dag (zitmeditatie, stapmeditatie, yoga) bieden je de kans om rust en stabiliteit te hervinden, om op die manier je meditatiepraktijk haar werk te laten doen.

Het resultaat is: meer mentale flexibiliteit, voeling krijgen met je waarden en met meer vrijheid leren omgaan met dat wat er gebeurt.

Er is tijdens de dag ook de mogelijkheid voor een individueel reflectiegesprek met Björn, met de bedoeling je meditatiepraktijk waar nodig bij te sturen.

De dag in De Stilte start telkens om 9u en eindigt om 16u30 gevolgd door een afsluitend feed-back gesprek met de groep tot 17u00.

 

Waar en wanneer gaat dit door?

Deze dag in De Stilte beoefenen we in het prachtige Metanoia te Damme. Het is een unieke plek die stilte, rust, vrede en stabiliteit uitademt. Er is doorlopend water, thee, koffie... beschikbaar. 's Middags is er een warme (vegetarische) maaltijd.

De volgende data voor “Stilte als kompas” zijn: 

  • Stiltehoeve Metanoia, Damme o.b.v. Björn Prins - schrijf je in via onze agenda
    • 2018: 13/06
    • De data in het najaar van 2018 volgen in juni 2018

 

Praktisch

Indien je tot nu toe nog geen Stiltedag meevolgde, is een intakegesprek noodzakelijk. Daarvoor neem je contact op met Björn via bjorn@itam.be. Je kan kiezen op welke data je aansluit en of je in de mogelijkheid bent al dan niet de avond voordien aan te komen.

Prijsafspraken

Ontdek meer info in onze agenda.

Graag meer info?

Contacteer bjorn@itam.be. 
Hij helpt je graag verder met al je vragen.