Slow in een snelle organisatie - I like to slow

Kennismakingssessie en 2 halve dagen training

“It’s not stress that kills us, it is our reaction to it.”
Hans Selye


De roep naar een evenwichtig leven is steeds duidelijker hoorbaar. Een toenemende werkdruk, elektronisch altijd bereikbaar en onzekerheid over de koers zijn voor velen onder ons herkenbaar.

De werkgever heeft hierin ook een rol, nl. het ondersteunen van de werknemer en deze te laten nadenken over:

 • Hoe is het met mijn stress gesteld?
 • Kan ik mijn stress herkennen en de oorzaken detecteren?
 • Hoe ontwikkel ik ruimere perspectieven op mijn stress, zodat ik andere keuzes kan maken?
 • Waar krijg ik energie van en wat vreet aan mij?

Hoe kan Itam je bedrijf helpen 'SLOW'en?

Het is hoog tijd voor ontspanning, als je er geen tijd voor hebt

Via een kennismakingssessie

Met deze opleidingssessie bieden we in de eerste plaats een kader aan waarbij werknemers met hun stressoren aan de slag kunnen gaan en de oorzaak kunnen onderzoeken. 

Dit doen we door gebruik te maken van het SLOW-algoritme. SLOW is een letterwoord, waarbij elke letter staat voor een stap in het proces.

 • Met de S leer je te Stoppen, je onderbreekt de activiteit en pauzeert.
 • Met de L van Landen gaan we op zoek naar een middel om hier en nu aanwezig te zijn en van daaruit energie te verkrijgen.
 • De O van Observeren neemt ons mee op onderzoek en vanuit een nieuwsgierige houding onderzoek je jouw situatie.
 • Tenslotte stel je gedrag in lijn met jouw waarden (de W dus). Een Wijze handeling.

We maken in deze sessie gebruik van mindfulness based technieken (ademhaling, reflectie). We onderzoeken samen hoe je je eigen innerlijke krachtbronnen en waarden opnieuw kan ontdekken, vrijmaken en inzetten voor meer rust en veerkracht op je werk en daarbuiten. Met deze dag gaan we verder dan oppervlakkige tips & trics. Hij biedt handvatten en kapstokken om zelf op onderzoek te gaan.

Via een opleiding van 2 halve dagen

SLOW is een programma voor medewerkers dat geschikt is ter stresspreventie en de algemene vitaliteit stimuleert.

Het programma is een verdieping van de kennismakingsdag. Het SLOW-algoritme komt uitgebreid aan bod. Waar je bij een eerste kennismaking tijdens de ‘SLOW in een snelle organisatie’ meer aandacht gaf aan het Stoppen en het Landen, is er tijdens deze opleiding meer ruimte voor de twee volgende stappen : Openen en Wijsheid. Zo zorgen het meer in contact komen met en inzetten van eigen waarden voor meer mentale en fysieke veerkracht op alle levensterreinen, werkvloer inbegrepen.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers binnen het bedrijf die hun persoonlijke stress- en energiemanagement willen verbeteren. We kunnen verschillende programma's aanbieden, naargelang het stressniveau.

Het effect

 • Werknemers leren stresssignalen vroegtijdig detecteren en er positief mee omgaan.
 • Ze verkrijgen meer inzicht in het gedrag van zichzelf en hun collega’s. De samenwerking verloopt vlotter.
 • Hun concentratie en veerkracht verhogen gevoelig en de performantie stijgt.
 • Ze leren hun creativiteit aan te boren in uitdagende situaties en gaan beter om met obstakels.
 • Ze voelen zich opnieuw meer verbonden met hun job en de betrokkenheid en jobsatisfactie nemen toe.

Mooi meegenomen: dit programma wordt wetenschappelijk opgevolgd door een doctorandus van UGent. 

Graag meer info?

Voor een training op maat van jouw bedrijf of individuele medewerkers stemmen wij graag met je af.
Mail naar info@itam.be of bel naar +32 9 387 00 45 voor meer info.