Zomerretraite 2018 via Stichting Inzichts Meditatie

Gedurende de zomermaanden kan je een retraiteprogramma volgen waarbij gemediteerd wordt volgens een vaststaand en gezamenlijk meditatieprogramma.

De voorbije jaren hebben we deze retraite zelf georganiseerd. Door het steeds prijziger worden van onder andere het verblijf zijn we als organisatie niet meer in staat deze retraite aan een billijk tarief aan te bieden.

We hebben er daarom voor gekozen het inrichten ervan over te dragen aan de Nederlandse organisatie Stichting Inzichts Meditatie, kortweg SIM. Door deze overdracht blijft het aanbod inhoudelijk ongewijzigd en is het mogelijk om een lager tarief te hanteren. De informatiestroom zal vanaf nu via deze stichting lopen.

Hier kun je vast een blik werpen op hun website http://www.simsara.nl.

Wat houdt deze retraite in?

Vipassana- of inzichtmeditatie is een techniek die stamt uit het boeddhisme en voornamelijk in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid, het leren observeren wat er hier en nu gebeurt, zonder direct over te gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat waargenomen wordt. Je kunt het beschouwen als een fysiek, mentaal, zintuiglijk en emotioneel bewustwordingsproces, waarbij je op een eenvoudige manier de kracht van opmerkzaamheid leert ontwikkelen.

Inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid zijn het resultaat. Het maakt daarbij niet uit welke levensovertuiging je aanhangt. Het is vooral belangrijk dat je op een open en eerlijke manier je eigen leven gaat bestuderen, zonder uit te gaan van vooronderstellingen of ideeën. Dit bestuderen gebeurt niet op een intellectuele manier, maar door zorgvuldig waar te nemen wat zich van moment tot moment in of aan je voordoet en dit tegelijkertijd te benoemen of te registreren, zonder dat je daarbij hoeft over te gaan tot het analyseren, reflecteren of (ver)oordelen van wat waargenomen wordt.

Periodes van zit- en loopmeditatie wisselen af met informele oefeningen. Er is ruimte voor yoga, wandelen of andere vormen van lichte ontspanning na de maaltijden. De retraite vind uiteraard plaats in stilte. De begeleiding bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie en individuele evaluatiegesprekken.

De retraite is onder begeleiding van Frits Koster (°1957) en Joost van den Heuvel Rijnders (°1975). Als stagiaire retraitebegeleider zal Riët Aarsse meewerken. 

Praktische info

Locatie
Alles gaat door op een door SIM gekozen locatie. Voor de zomer 2018 wordt dat het mooie Cadzandië.

Inschrijven zomerretraite 2018
De details en mogelijkheid tot inschrijven kan je vinden op de website van SIM.
De volledige uitnodiging met periodes en prijzen kun je hier downloaden.

Contact
Mocht je vragen hebben, aarzel niet hen te contacteren. Dit kan via  simretraite@gmail.com.