Privacy statement

We respecteren de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten.

De persoonlijke gegevens die je doorgeeft aan ITAM BVBA worden vertrouwelijk behandelen en enkel gebruikt om je informatie te sturen over Mindfulness. Ze komen terecht in ons eigen informatica bestand en kunnen niet doorgegeven, gedeeld of verkocht worden aan derden.

Binnen ITAM BVBA worden de gegevens enkel voor administratieve doeleinden en de afhandeling van de bestellingen gebruikt. Je kan op elk moment je persoonlijke gegevens opvragen en aanpassen door contact op te nemen met secretariaat@itam.be.

ITAM BVBA kan wijzigingen aanbrengen in het privacy statement. Controleer daarom onze website.