Onze missie & visie

Itam werd in 2004 als vzw opgericht door  Björn Prins en Inge Clerinx. In 2009 werd deze vzw omgevormd naar een bvba en in 2018 werden Joost Callens en Dick Van Laere mede-vennoten binnen Itam.

Samen met dr. Edel Maex en dr. David Dewulf behoren we tot de mindfulnesspioniers van Vlaanderen.

Samen met een bezield team van professionele trainers bieden we aan ziekenfondsen, particulieren en bedrijven evidence-based mindfulness interventies aan om duurzaam welzijn te verbeteren.

Daarnaast ondersteunen we niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar werken we hier zelf ook actief aan mee. Dit gebeurt voornamelijk i.s.m. Universiteit Gent waar we door middel van een doctoraatsstudie aan de vakgroep Experimenteel Klinische Psychologie onderzoek verrichten naar de mechanismen en effecten van mindfulness op verschillende doelgroepen.

Een waarden-gedreven bedrijf

Drie waarden, die vervat zijn in ons symbolisch boomlogo, staan centraal binnen ons bedrijf.
Itam is DUURZAAM, GEWORTELD en SAMEN.

DUURZAAM

In de eerste plaats is Itam een DUURZAAM bedrijf. Duurzaam omvat voor ons verschillende aspecten:

  • duurzaam omgaan met menselijk potentieel
  • financieel duurzaam
  • ecologisch duurzaam

In de eerste plaats zet Itam zich in om bij mensen een duurzame vorm van welzijn te cultiveren. Werkelijk duurzaam welzijn is nooit in strijd met geluk of welzijn van anderen. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in duurzaam HRM waarbij de mens centraal staat in de organisatie zonder dat dit de rentabiliteit van de organisatie in het gedrang brengt (people-planet-profit). Het vertaalt zich ook in een duurzame gezondheidszorg waarbij de cliënt als actieve participant een bijdrage levert aan zijn eigen gezondheid.

In de tweede plaats slaat duurzaam voor ons op een financiële component. Itam kan haar missie (duurzaam welzijn cultiveren) alleen maar waarmaken als ze financieel gezond is. Dit impliceert, zoals in elk gezond bedrijf, dat de inkomsten en de uitgaven in balans dienen te zijn. Maar bij Itam wijst dit als waardengedreven organisatie ook naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezien onze missie zetten we bijvoorbeeld een deel van de verworven middelen opnieuw in. Zo geven we organisaties en individuen die zich normaal gezien zo'n cursus moeilijk kunnen veroorloven, toch de kans om een kwaliteitsvolle training te volgen.

Een derde aspect van duurzaamheid is het ecologische. Bij beleidsbeslissingen die Itam neemt, houden we steeds rekening met sociale en milieuaspecten. Een economie kan alleen bestaan indien ook het sociale en ecologische kader errond in evenwicht is. Zonder een gezond milieu is ons volledig economisch model ten dode opgeschreven. Manieren om dit op een heel concrete manier te realiseren zijn bijvoorbeeld bij voorkeur kiezen voor het openbaar vervoer of carpooling, meer online vergaderen, cursusmateriaal recto/verso printen, CD’s of MP3-spelers vervangen door downloads, kiezen voor partnerorganisaties met een ecologische visie, vegetarische maaltijden aanbieden…

GEWORTELD

Onze tweede waarde is GEWORTELD. Hiermee verwijzen we naar de twee ‘wortels', Boeddhisme en Wetenschap, die we binnen Itam hanteren in de werking en het uitbouwen van programma’s. We vinden het belangrijk om de geest (the mind) zo goed als mogelijk te begrijpen met als doel het menselijk lijden te verminderen en het welzijn te vergroten.

Itam vindt in de eerste plaats zijn wortels in het Boeddhisme. Deze atheïstische levensfilosofie is meer dan 2500 jaar oud en omvat een schat aan psychologische wijsheid en inzichten. Het Boeddhisme hecht een groot belang aan wetenschappelijk onderzoek en werkt er actief aan mee.

Dit combineren we met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek van de humane wetenschappen. Vandaag verschijnen er dagelijks meerdere wetenschappelijke papers die bijvoorbeeld het effect van mindfulness in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven aantonen en onderzoeken. In onze ontwikkeling van trainingen hanteren we zoveel mogelijk deze inzichten zodat we de tijd in contact met onze deelnemers efficiënt gebruiken. 

We realiseren deze tweede waarde door als kwaliteitsvereiste bij onze trainers een jaarlijkse (Boeddhistische) retraite op te leggen alsook een actieve meditatiepraktijk te behouden. Daarnaast werken we actief mee aan wetenschappelijk onderzoek en informeren we onze trainers op een actieve wijze over de recente wetenschappelijke inzichten.

SAMEN

Onze derde en laatste waarde is SAMEN. Deze waarde omvat aspecten van onze interne en externe werking.

In de eerste plaats promoten we intern een cultuur van samen groeien. We ontwikkelen samen ideeën, projecten, trainingen… als groep worden we rijker met en door elkaar. Itam organiseert voor haar trainers regelmatig intervisie-, en supervisiemomenten.

Daarnaast worden tijdens beleidsvergaderingen resultaten besproken met de trainers en collectief beslissingen genomen.  Samen is voor ons ook krachtig in de externe werking. We zijn sensitief voor de noden van onze partners en klanten. Vanuit deze open houding bouwen we programma’s op vraag van en naar de nood van de klant. Programma’s zijn bij ons niet ‘te nemen of te laten’, toch worden bij voorkeur gecreëerd met de klant. Groeien doe je samen, zowel intern als extern.

Deze drie waarden vind je ook terug in ons nieuwe logo. Dit logo is geïnspireerd op het beeld van een boom. Een boom die sterk geworteld is in de aarde, die duurzaam blijft groeien en waarbij veel kleurrijke blaadjes samen een stevige kruin vormen.