stress reduceren


Je wil het absenteïsme in jouw bedrijf aanpakken? Jouw mensen constructief laten omgaan met de druk van deadlines en een snel veranderende werkomgeving? Je wil de performantie optimaliseren met bevlogen en authentieke werknemers? Je wil jouw mensen een tool aanreiken om een evenwicht te vinden tussen werk en gezin? 

Onze aandachtstraining levert hierbij voor jou en je werknemers een waardevolle bijdrage aan het opleidingsbeleid in jouw bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

Het programma is evidence based en bestaat uit een aandachtstraining die de deelnemers een brede waaier van oefeningen aanbiedt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Er wordt afgewisseld met praktische modellen rond stress en wetenschappelijke inzichten uit mindfulness. Na elke sessie krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht mee. Ter ondersteuning ontvangen ze auditief oefenmateriaal. Tussen de sessies door is er een mogelijkheid voorzien tot individuele coachingsmomenten. Op het einde van het traject maakt ieder een persoonlijk actieplan op.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers binnen het bedrijf die hun persoonlijke stress- en energiemanagement willen verbeteren. We kunnen verschillende programma's aanbieden, naargelang het stressniveau.

Het effect

Werknemers leren stresssignalen vroegtijdig detecteren en er positief mee omgaan. Ze verkrijgen meer inzicht in het gedrag van zichzelf en hun collega’s. De samenwerking verloopt vlotter. Hun concentratie en veerkracht verhogen gevoelig en de performantie stijgt. Ze leren hun creativiteit aan te boren in uitdagende situaties en gaan beter om met obstakels. Ze voelen zich opnieuw meer verbonden met hun job en de betrokkenheid en jobsatisfactie nemen toe. Mooi meegenomen: dit programma wordt wetenschappelijk opgevolgd door een doctorandus van UGent. 

Duurtijd

De training loopt verspreid over 6 sessies van telkens 2,5 uur. Nadien loopt er een nazorgprogramma gedurende 6 weken, waarbij elke deelnemer mails ontvangt met tips en oefeningen. Het programma kan ook in een persoonlijke coaching gegoten worden.

Graag meer info?

Voor een training op maat van jouw bedrijf of individuele medewerkers stemmen wij graag met je af.
Voor al je vragen kan je terecht op +32 9 387 00 45 of per email via info@itam.be