Stress reduceren: stresspreventie bij je medewerkers

Mindful@Work training - 6 sessies van 3u


Je wil stress in jouw bedrijf preventief aanpakken en verminderen? Jouw mensen constructief laten omgaan met de druk van deadlines en een snel veranderende werkomgeving?

Je wil de performantie optimaliseren met bevlogen en authentieke werknemers? Je wil jouw mensen een tool aanreiken om een evenwicht te vinden tussen werk en gezin? 

Onze aandachtstraining, gericht op stresspreventie, levert hierbij voor jou en je werknemers een waardevolle bijdrage aan het opleidingsbeleid in jouw bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

Het programma is evidence-based en bestaat uit een aandachtstraining die de deelnemers een brede waaier van oefeningen aanbiedt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Er wordt afgewisseld met praktische modellen rond stress en wetenschappelijke inzichten uit mindfulness. Na elke sessie krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht mee. Ter ondersteuning ontvangen ze auditief oefenmateriaal. Tussen de sessies door is er een mogelijkheid voorzien tot individuele coachingsmomenten. Op het einde van het traject maakt ieder een persoonlijk actieplan op.

Meer over Mindful@Work

Deze methode werd reeds grondig uitgetest bij bedrijven, waardoor we na meer dan 10 jaar ervaring, een deskundig, onderbouwde training kunnen aanbieden. Bovendien gebruikt Itam wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om burn-out, stress, engagement en welzijn te meten.

Mindful@Work

  • is voor zowel leidinggevenden als werknemers in grote en kleine bedrijven
  • richt zich op het voorkomen van uitval door stress & burn-out
  • leert mensen omgaan met stress, piekeren en slapeloosheid
  • stimuleert het probleemoplossend vermogen en bevorderd de authenticiteit bij managers 


Een bedrijf dat tijd en geld investeert in zo’n training, mag uiteraard ook een output verwachten.
Deze kunnen we enkel realiseren indien we met geëngageerde en gemotiveerde deelnemers werken.

Om een optimaal resultaat neer te zetten werken we in drie stappen:

  1. Tijdens een kennismakingssessie kom je te weten wat mindfulness juist is, waar het toe dient, wat de wetenschappelijke achtergrond is,… Via een korte oefening ervaar je ook aan den lijve wat het effect ervan kan zijn. Op basis van deze informatie en ervaring kan je dan beslissen of deze training al dan niet iets is voor jou. 
  2. Tijdens een intakegesprek peilen we naar de motivatie, de persoonlijke objectieven, eventuele problemen en naar het engagement van de geïnteresseerde kandidaten. Op die manier kunnen we de training zoveel mogelijk aanpassen aan de behoeften van de deelnemers.
  3. Dan pas gaat de eigenlijke training van start. Het meest populaire trainingsprogramma is de Mindful@Work stressreductietraining.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bestemd voor alle medewerkers binnen het bedrijf die hun persoonlijke stress- en energiemanagement willen verbeteren. We kunnen verschillende programma's aanbieden, naargelang het stressniveau.

Het effect

Werknemers leren stresssignalen vroegtijdig detecteren en er positief mee omgaan. Ze verkrijgen meer inzicht in het gedrag van zichzelf en hun collega’s. De samenwerking verloopt vlotter. Hun concentratie en veerkracht verhogen gevoelig en de performantie stijgt. Ze leren hun creativiteit aan te boren in uitdagende situaties en gaan beter om met obstakels. Ze voelen zich opnieuw meer verbonden met hun job en de betrokkenheid en jobsatisfactie nemen toe. Mooi meegenomen: dit programma wordt wetenschappelijk opgevolgd door een doctorandus van UGent. 

Duurtijd

De training loopt verspreid over 6 sessies van telkens 3 uur. Nadien loopt er een nazorgprogramma gedurende 6 weken, waarbij elke deelnemer mails ontvangt met tips en oefeningen. Het programma kan ook in een persoonlijke coaching gegoten worden.

Wil je echter eerst polsen of er voldoende interesse is bij je medewerkers? Je wil hen informeren over stress, burn-out en de wetenschappelijk onderbouwde methodes ter preventie leren kennen? 
Dan is een kennismakingssessie van 90 minuten een perfecte start. Alle info vind je hier. 

Meten is weten! Breng burn-out, stress en welzijn bij je medewerkers in kaart

Via onze partner Bright Link (spin-off van de Université catholique de Louvain) kan je op een uiterst nauwkeurige, wetenschappelijke en betrouwbare manier de burn-out risico’s en het welzijn van je werknemers in kaart brengen.
Zo kan je je medewerkers op een efficiënte manier helpen, waardoor de trainingen via Itam op hun situatie kunnen afgestemd worden.  Een totaalpakket waarbij zowel analyse als oplossing aan bod komt.

Meer weten over Bright Link en hun innovatieve methode ? Ontdek hier meer info.

Graag meer info?

Voor een training op maat van jouw bedrijf of individuele medewerkers stemmen wij graag met je af.
Voor al je vragen kan je terecht op +32 9 387 00 45 of per email via info@itam.be