Mindful leiderschap: duurzaam, waardengedreven en shared leiderschap

6 sessies van 3u

“True Leaders don't create followers, they create more leaders” 
Ziad K. Abdelnour

Itam heeft een uniek programma ontwikkeld gericht op leidinggevenden die hun leiderschap gevoelig aan impact willen laten winnen door bewust en consistent de kaart van duurzaam, waardengedreven en shared leadership te trekken. Dit traject past perfect bij een bedrijf dat wil evolueren naar een lerende organisatie met een duurzaam en mensgericht HR beleid en waarbij de waarde samen centraal staat. 

Cruciaal is het gegeven dat leiders onder druk anders omgaan met hun medewerkers. Leidinggevenden rapporteren dat men in momenten van stress, spanning of conflicten eerder neigt naar een directieve, gesloten leiderschapsstijl. Er is nauwelijks nog ruimte voor effectieve communicatie. Conflicten, machtsstrijd, hoogoplopende emoties en energieverlies zijn ongewild het gevolg.  Dergelijke automatische reacties creëren op hun beurt bij medewerkers het omgekeerde van wat we eigenlijk willen. Veel medewerkers haken af bij een directieve leiderschapsstijl. De creativiteit valt stil, spontane medewerking en intrinsieke motivatie zullen op termijn verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De dynamiek van inner game en outer game

“There is always an inner game being played in your mind no matter what outer game you are playing.
How you play this game usually makes the difference between success and failure.” Tim Gallwey

De hierboven beschreven dynamiek vatten we samen als de wijze waarop inner game (het interne spel van gedachten, emoties en lichamelijke ervaringen) een impact heeft op de outer game (de manier hoe we communiceren, de manier hoe we feedback geven, … ). De effectiviteit van leiderschap wordt in belangrijke mate bepaald op de manier hoe de inner game bespeeld wordt.

De basis van gedrag

Het is cruciaal dat leidinggevenden stil staan bij de interne basis van hun gedrag. Alle gedragingen vinden tenslotte altijd de oorsprong in overtuigingen, gedachten, emoties, … Daartoe leren we deelnemers de mindfulness-based stress reduction technieken aan om te leren stoppen en stabiliseren om vervolgens te kijken naar wat er werkelijk is. Daarbij vergroot de kans dat men interpretaties van werkelijkheid kan scheiden, op een rustige manier de zaken bekijkt, op een gepaste manier meer ruimte laat voor anderen, … Het gevolg van mindfulness voor leidinggevenden is:

  • meer engagement
  • meer authenticiteit
  • betere communicatie
  • minder stress

Effectieve communicatie, de essentie van leiderschap.

Bij ‘the outer game’ staat communicatie centraal. Hierij gebruiken we een evidence-based communicatiemodel (circumplex van communicatie) om inzicht te krijgen in interactiepatronen en stijlen. Deelnemers leren wat hun eigen stijl is en kunnen op die manier ook het gedrag van de ander begrijpen en voorspellen. Dit onderdeel wordt gebouwd rond cases die deelnemers meebrengen. Medewerkers of collega’s met wie het moeilijk loopt worden geanalyseerd via het model waarbij een poging wordt ondernomen om vanuit nieuwe inzichten met meer flexibiteit te communiceren.

Het effect van een leider met ‘meer’ mindfulness op medewerkers is:

  • effectievere communicatie
  • betere work - life balance
  • minder stress
  • betere slaapkwaliteit
  • meer creativiteit

Praktisch?

Het programma loopt over 6 bijeenkomsten die telkens 3 uur duren. De eerste drie sessies volgen idealiter vrij kort op elkaar (om een goede basis te leggen voor de inner game). Ze leren mindfulnesstechnieken aan (focus op de adem, bodyscan, ademruimte, inzichtsmeditatie, … ) en toepassingen op de werkvloer (on the spot interventions). De volgende drie sessies kunnen meer in de tijd gespreid worden en behandelen aspecten van communicatie. Daarbij is de eigen inbreng in de vorm van cases en een bijdrage aan de intervisie cruciaal.

Indien het programma gevolgd wordt als team dan zal het geheel teamversterkend zijn en zorgen voor meer interne veerkracht. Indien interne spanning aanwezig in het team kan parallel teamcoaching overwogen worden. De teamleden worden uitgenodigd om de inzichten toe te passen in de eigen teams (waar ze zelf leidinggevende zijn).

Indien het programma gevolgd wordt door deelnemers die niet in teamverband samenwerken, dan kunnen de toepassingen in de respectievelijke werkterreinen worden geïmplementeerd. Deelnemers zijn uitgenodigd om zelf actief, in de eigen teams de verworven inzichten te toetsen.

Uiteraard is het ook steeds mogelijk om een leiderschapstraining op maat aan te bieden. Hierbij stemmen we het programma af op de vragen en de noden van de deelnemers en de organisatie.

Graag meer info?

Je kan met al je vragen terecht bij Björn Prins via bjorn@itam.be