Meer vitaliteit bij je personeel: voeding, beweging & stress

3 dagen van 6,5 uur en opvolgsessie van 2 uur

Je wil de werknemers in jouw organisatie veerkrachtiger maken?
Ze stimuleren om op een gezonde en evenwichtige manier het beste uit zichzelf te halen?

Je bent op zoek naar een programma waar eetgewoonten, lichaamsbeweging en stressmanagement een plek krijgen? 
Wij bieden een vitaliteitsprogramma specifiek voor bedrijven aan. 

Hoe gaan we te werk?

Volgens de World Health Organisation zijn er bij mensen steeds drie dimensies actief die zorgen voor een integraal stressmanagement: fysieke, mentale en relationele componenten. Drie domeinen die elkaar op alle fronten beïnvloeden. De draagkracht van elke component afzonderlijk en de combinatie van de deelgebieden zal ervoor zorgen dat het systeem in of uit balans is.

Het programma van onze training: 

  1. Mentale oefeningen waardoor we mentaal-emotioneel leren omgaan met alle types van stress (intern, extern, acuut en chronisch) en leren we deze aanwenden om persoonlijk te groeien en sterker uit de situatie te komen.
  2. We werken rond fysieke energie door de klemtoon te leggen op het bewust omgaan met voeding en lichaamsbeweging. a.d.h.v. een kennismakingsworkshop rond bewust eten en het bewegingsprogramma Guest of Gravity® of Mindful Moving te integreren.

Voor wie is deze training bedoeld?

Dit programma is bestemd voor alle medewerkers binnen het bedrijf die hun persoonlijk stress- en energiemanagement willen verbeteren. Voor elk niveau bestaat een aangepast programma. Voor personen die louter de focus willen leggen op mentaal-emotionele stress verwijzen we door naar het programma 'Mindful stress reduceren'.

Het effect

De integratie van dit trainingspakket zal op een evenwichtige wijze zorgen voor minder stress en meer energie, en dus vitale medewerkers binnen je bedrijf. Mensen komen meer in contact met eigen behoeften en waarden. Dit stimuleert de relationele en de waardengedreven dimensie.

Duurtijd

Deze training is gespreid over 3 dagen van telkens 6,5 uur.
Anderhalve maand later volgt een opvolgsessie van 2 uur.

Graag meer info?

Voor al je vragen kan je terecht op +32 9 387 00 45 of mail naar info@itam.be