Wat is burn-out?

Burn-out kunnen we omschrijven als een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk en voorkomt bij ‘normale’ individuen. Een burn-out wordt gekenmerkt door chronische uitputting, cynisme en een toenemend gevoel van onbekwaamheid. De symptomen van een burn-out kunnen zich uiten op verschillende domeinen.

Op lichamelijk vlak
slaapstoornissen, hartkloppingen, uitputting, maag- en darmklachten, druk op de borst, …
Op mentaal-emotioneel vlak
prikkelbaar zijn, angst ervaren, frustratie, twijfel, concentratie daalt, geheugen wordt minder, zich niet competent voelen
Op gedragsmatig vlak
cynisch worden, onverschillig zijn, zich afzonderen, absenteïsme, …

Dankzij de media-aandacht van afgelopen jaren is burn-out meer en meer bespreekbaar geworden. De kans dat mensen deze verschijnselen ontkennen of negeren wordt hierdoor kleiner. Bovendien heeft Maggie De Block burn-out erkend als beroepsgerelateerde ziekte. De werkgever krijgt als opdracht om preventieve maatregelen te nemen en om begeleiding te voorzien om mensen terug aan het werk te krijgen. Itam gebruikt wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om stress, burn-out, engagement en welzijn te meten in de organisatie. Neem contact op met ons voor een workshop of een lezing rond burn-out. We maken graag tijd voor een afspraak!

Wat is de oorzaak van burn-out?

Door een langdurige overdosis stress raken mensen overspannen. We kunnen de oorzaken grofweg op twee vlakken zien. Op individueel vlak zien we dat medewerkers met een slechte emotionele coping (weglopen van stress, emoties onderdrukken, verdrinken in emoties,… ) en een neurotische persoonlijkheid (twijfelen, perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel, … ), een grotere kans hebben op burn-out.

Op organisatorisch vlak blijkt dat een werkgerelateerde context waarbij de werkdruk te hoog is, er conflicten zijn op de werkvloer, er een gebrek is aan sociale steun, mensen zich niet autonoom voelen, … eerder aanleiding vormen om een burn-out te ontwikkelen.

Wat vertelt het lampje van je benzinetank over burn-out? Kijk hier.

Wat vertelt het lampje van je benzinetank over burn-out?

Burn-out voorkomen en aanpakken!

Op basis van de oorzaken bepalen we twee wijzen waarop burn-out kan aangepakt worden. Op individueel vlak zijn strategieën waarbij medewerkers stressfactoren op het werken leren beheren en verwerken behulpzaam. Dit kan de vorm aannemen van een cognitieve gedragstherapie van de derde generatie, waartoe mindfulness behoort.

Getuigenis Bart:
“Sedert januari 2012 zat ik thuis met een zware burn-out en depressie. Dit na 25 jaar lang gedreven werken en engagement binnen het sociaal beleid, mijn persoonlijkheid en enkele tegenslagen op privévlak. Mindfulness hielp me om tot rust te komen, stil te staan, milder te zijn voor mezelf én voor anderen. Intussen heb ik al een tijd het werk hervat. Ik sta nu anders in mijn job en werk: rustiger, aandachtiger, meer gefocust en scherper in mijn keuzes. Ik hoop vanuit mijn ervaringen, zowel met burn-out als met Mindfulness een bijdrage te kunnen leveren in het personeelsbeleid. Ik probeer alvast zelf het voorbeeld te geven binnen mijn verantwoordelijkheden als leidinggevende. Bedankt!”

Itam biedt een Mindful@worktraining aan die (1) medewerkers beter leert omgaan met stress, (2) ondersteunt in het vinden van de werk/privébalans en (3) interne krachtbronnen opnieuw laat aanboren via waardengedreven actieplannen. Neem contact op met ons voor meer informatie.
Als de organisatie op een duurzame manier preventief aan de slag wenst te gaan, neemt men best acties op het vlak van organisatie en leiderschap. Daarbij is het cultiveren van een evenwichtige werkomgeving, waarbij de medewerkers voldoende autonomie krijgen, zich verbonden en competent voelen, cruciaal. Toonaangevend daarbij is bijvoorbeeld het werk van Frederic Laloux met Reinventing Organisations.
Vanuit Itam hebben we een compleet pakket gecreëerd om leidinggevende te ondersteunen in hun leiderschap. We spreken over burn-out proof leiderschap.

Is your leadership burn-out proof?

Met dit programma maken we een koppeling tussen de inzichten en de kracht van mindfulness en toepassingen daarvan als leidinggevende.

Op basis van een meta-analyse met 30 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een significante impact is van leiderschap op het welzijn van medewerkers. Er worden drie factoren genoemd die daarin bepalend zijn:

1. Stress van de leidinggevende zelf
2. Bekrachtigende feedback, vertrouwen en ondersteunende relaties
3. Transformationeel leiderschap

Met dit programma zorgen we er in de eerste plaats voor dat de leidinggevende zelf in balans komt. Zaken die daarbij aan bod komen zijn o.a. stressreductie, digital detox, waardengedreven leiderschap, … Je leert bij jezelf en bij anderen signalen van burn-out en stress herkennen en tijdig actie ondernemen. Het is slechts via ‘leading by example’ op het vlak van stressreductie en balans werk-prive dat collega’s opnieuw ruimte kunnen ervaren om met meer autonomie en verbinding aan de slag te gaan. Daarnaast reiken we ook praktische tools aan waarbij we via het circumplex van communicatie omgaan met conflicten, feedback geven, netelige situaties ontmijnen, …

We bieden een unieke lezing aan ‘Is your leadership burn-out proof’ en voorzien verder in een trainingspakket voor leidinggevenden. Wens je vrijblijvend meer informatie? Neem contact op en we maken graag tijd voor een afspraak!